Clusterhoofdpijn

Hoofdpijn is één van de meest voorkomende gezondheidsklachten. Omdat hoofdpijn niet altijd zichtbaar is voor anderen hebben veel hoofdpijnpatiënten te maken met miskenning en onbegrip in hun omgeving. Vaak komt hoofdpijn voor in aanvallen of zijn er periodes van hoofdpijn met daartussen klachtenvrije periodes. Een vrij zeldzaam voorkomende maar meestal ernstige vorm van hoofdpijn is clusterhoofdpijn. In België en Nederland hebben zo’n 12.500 mensen last van deze aandoening. De eerste clusterhoofdpijn aanvallen treden meestal op tussen het twintigste en veertigste levensjaar.

Wat is clusterhoofdpijn?

Clusterhoofdpijn is de meest extreme en intense vorm van hoofdpijn die er bestaat. Deze aandoening komt niet vaak voor en is daarom ook niet erg bekend. Clusterhoofdpijn wordt aangemerkt als een van de meest pijnlijke syndromen waar men aan kan lijden. Deze vorm van hoofdpijn vormt een handicap en kan een mensenleven ernstig ontwrichten. Vaak duurt het lang voor dat de diagnose wordt gesteld. Vaak wordt clusterhoofdpijn verward met bijvoorbeeld aangezichtspijn of migraine. De oorzaak van de pijn wordt ook vaak ten onrechte gezocht in afwijkingen van het neustussenschot, de kaak of kaakholte. Clusterhoofdpijn is in twee soorten onder te verdelen: – Episodische clusterhoofdpijn – Chronische clusterhoofdpijn Bij episodische clusterhoofdpijn ontstaan de clusteraanvallen in vaste jaarlijkse perioden welke enkele weken tot maanden kunnen duren. Chronische clusterhoofdpijn houdt daarentegen het hele jaar aan en vorm 10 tot 15 procent van de indicaties van clusterhoofdpijn.